Skip to content

Septilver AGRO

Mineralny stymulator wzrostu

1L AGRO butelki dobre okładka

Septilver AGRO

to osłona biologiczna hamująca wzrost fitopatogenów i zapobiegająca zgniliźnie korzenia. Uaktywnia u roślin kompleksową odporność na wiele chorób pochodzenia grzybowego, wirusowego i bakteryjnego. Wymusza wytwarzanie w roślinie substancji ochronnych – fitoaleksyn.

50% roztwór nadtlenku wodoru
400 ppm srebra koloidalnego (Ag)
Brak karencji i pozostałości w plonach
Możliwości stosowania już od 5°C do 35°C
Septilver AGRO

Dlaczego warto?

stosować Septilver AGRO

Powszechne stosowanie w uprawie roślin pestycydów (herbicydów, insektycydów i fungicydów) do zwalczania organizmów uznanych za szkodliwe, jest przyczyną wielu problemów w szeroko pojętym rolnictwie. Prowadzi to bowiem do wysokiego poziomu porażenia gleby pozostałościami tych preparatów, zanieczyszczenia substancjami toksycznymi i zewnętrzną patogenną mikroflorą. Wzrasta także ilość odpornych czynników chorobotwórczych, wywołujących zachorowania materiału siewnego i kultur rolniczych.

Icon label

Wychodząc naprzeciw takim problemom w nowoczesnym rolnictwie, postanowiliśmy Państwu przekazać Innowacyjny mineralny stymulator wzrostu przeznaczony do dokarmiania roślin rolniczych i ogrodowych oraz gleby. Preparat można stosować zarówno dolistnie jak i doglebowo.

Czym dokładnie jest Septilver AGRO?

Jest to innowacyjny preparat oparty o synergiczne działanie nadtlenku wodoru oraz nanocząsteczek srebra koloidalnego. Dodatek srebra koloidalnego wydłuża działanie preparatu i w sposób trwały zabezpiecza przed ponownym zasiedleniem przez drobnoustroje.

Jest naturalnym stymulatorem wzrostu i rozwoju wegetatywnego roślin. Zwiększa współczynnik przyswajania przez rośliny substancji odżywczych z nawozów organicznych i z gleby. Przyspiesza dojrzewanie plonów i zwiększa owocowanie.

Istnieje wiele powodów, dla którch warto wybrać Septilver AGRO

to panaceum do ochrony upraw ogrodniczo-warzywnych, produkcji sadzonek i kwiatów oraz krzewów i drzew owocowych. Chroni rośliny przed wieloma chorobami, wywoływanymi czynnikami biotycznymi, zarówno w uprawach szklarniowych jak i w otwartym gruncie. Uodparnia zawiązki i owoce roślin na fitopatogeny. Stosowany w okresie krzewienia się, formowania się zawiązków i pędów jak i w okresie kwitnienia rośliny, wpływa dodatnio na jej jakość i plon.

Stymuluje wzrost i rozwój systemu wegetatywnego i korzeniowego roślin;
Obniża niekorzystny wpływ pestycydów i innych substancji chemicznych;
Optymalizuje u roślin syntezę chlorofilu i fitohormonów;
Zwiększa produktywność, poprawia jakość i zdrowotność;
Uodparnia nasiona i rośliny na czynniki biotyczne wywołujące choroby;
Polepsza kiełkowanie i wschody roślin nawet do 70%;
Ułatwia przyjmowanie się roślin i ukorzenianie zrazów;
W przypadku uszkodzeń przyśpiesza gojenie ran i regenerację roślin;
Uwalnia duże ilości tlenu w strefie korzeniowej;
Podnosi walory smakowe i jakość owoców,
Mobilizuje w roślinach wytwarzanie substancji obronnych – fitoaleksyn;
Efektywnie stymuluje prawidłowy wzrost i rozwoju roślin;
Obniża szkodliwe działanie chorób gorzkiej zgnilizny i opadnięcia płodów;
Hamuje wzrost i rozwój większości fitopatogenów i grzybów;
Zwiększa do 40% proces przyjmowania się roślin po przesadzaniu;
Zwiększa do 40% proces przyjmowania się roślin po przesadzaniu;
Stymuluje owocowanie i przyspiesza okres dojrzewania owoców;
Wydłuża okres świeżości owoców i warzyw w czasie przechowywania i transportu;
1L AGRO butelka dobra

Sposób użycia:

• Przygotować roztwór roboczy o zalecanym stężeniu według tabel stosowania;
• Roztwór roboczy nanosić metodą oprysku, zanurzania lub zamgławiania, w zależności od przyjętej technologii pracy;
• Przed pracą narzędzia, sprzęty, powierzchnie oczyścić; 
• Przy dużych areałach stosować opryskiwacz o ciśnieniu
roboczym minimum 3,5 atm;
• W namiotach, szklarniach, przechowalniach itp. stosować opryskiwacze plecakowe ręczne;
• Po pracy systemy i przyrządy używane w procesie starannie opłukać wodą;
• Opłukiwanie prowadzić aż do zaniku nadtlenku wodoru w wodzie płuczącej;
• Używać wyłącznie opakowań i pojemników zaopatrzonych w odpowiednie systemy odpowietrzające.

Warunki przechowywania:

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach w pozycji pionowej. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca. Unikać skrajnych temperatur. Nie przechowywać razem z alkaliami, reduktorami i solami metali.

Warto wiedzieć:

W czasie przygotowywania preparatu należy zachowa szczególne środki ostrożności. Należy stosować środki ochrony osobistej, rękawice medyczne półłokciowe i pełną maskę na twarz. Rozcieńczając 1 litr preparatu z 49 litrami wody uzyskujemy rozwór o stężeniu 1% H2O2. Woda powinna być przefiltrowana i bez zanieczyszczeń chemicznych. Okres trwałości roztworu po jego sporządzeniu 7 dni. Niewielkie ilości niewykorzystanego preparatu rozcieńczyć wodą do stężenia 1% H2O2 i odprowadzić do kanalizacji.

Postępowanie z odpadami:

Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego preparatu rozcieńczyć wodą do stężenia 1% i odprowadzić do kanalizacji. Przepłukane dwukrotnie wodą zużyte opakowania przeznaczyć do recyklingu.

MENNICA-METALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000329418, NIP 6772325194, REGON 120886901
Kapitał zakładowy: 14 182 450,00 zł (pokryty w całości)
05-250 Radzymin, ul. Weteranów 157
tel. 22 763 99 01, mennicametale@bazaltholding.pl

Wykonawcą strony jest firma Visual Art