Skip to content

Dokumentacja

dotycząca produktów Septilver

Septilver AGRO

dokumentacja

Decyzja
Raport badań InHort
Opinia InHort
Sprawozdanie z badań INSC
Opinia badawcza INSC
KCh Septilver Agro

Septilver OXO

dokumentacja

KChOXO
KChOXOMAX
Listeria – sprawozdanie z badań
KChOXO
Raport PZH – Septilver OXO
KChOXOMAX
Listeria – sprawozdanie z badań

MENNICA-METALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000329418, NIP 6772325194, REGON 120886901
Kapitał zakładowy: 14 182 450,00 zł (pokryty w całości)
05-250 Radzymin, ul. Weteranów 157
tel. 22 763 99 01, mennicametale@bazaltholding.pl

Wykonawcą strony jest firma Visual Art