Skip to content

Septilver OXO

Produkty do dezynfekcji

OXO butelki mobilne
OXO2

Septilver OXO

jest przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk, powierzchni, narzędzi, pomieszczeń, pojazdów.

Do użytku powszechnego. Preparat wirusobójczy i bakteriobójczy przeznaczony do:

Profesjonalna dezynfekcja przyjazna dla środowiska i człowieka,
Pozwala na długotrwałe utrzymanie wolnego od patogenów stanu higienicznego czyszczonych powierzchni,
Bezpieczna dla organizmów żywych, możliwa do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Septilver OXO MAX

higieniczna dezynfekcja rąk, dezynfekcja powierzchni, narzędzi, pomieszczeń, chodników pojazdów. Do użytku profesjonalnego (produkt w formie koncentratu)

Preparat wirusobójczy i bakteriobójczy przeznaczony do:

Profesjonalna dezynfekcja przyjazna dla środowiska i człowieka,
Pozwala na długotrwałe utrzymanie wolnego od patogenów stanu higienicznego czyszczonych powierzchni,
Bezpieczna dla organizmów żywych, możliwa do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Koncentrat przeznaczony jest do sporządzania roztworów roboczych o stężeniu 2%
(1 litr preparatu na 49 litrów wody)

Septilver OXO

PRZEZNACZONY DO:

Icon label
Dezynfekcji mebli, wykładzin i innych obić
Higienicznej dezynfekcji rąk
Dezynfekcji narzędzi, sprzętu i innych maszyn

Dlaczego warto dezynfekować Septilver OXO?

Zwalcza koronawirusa

Preparaty zawierające nadtlenek wodoru są rekomendowane przez WHO do zwalczania koronawirusa 2019-nCoV

OXO produkt

Bez alkoholu

Produkty do dezynfekcji Septilver OXO nie zawierają alkoholu, co wyróżnia je na tle konkurencji

Zalety Septilver OXO w porównaniu z preparatami na bazie alkoholu:

Nie ma zapachu alkoholu po użyciu
Opary preparatu nie powodują powstawania mieszaniny wybuchowej
Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
Po użyciu nie wymaga wietrzenia pomieszczenia
Nie działa szkodliwie na środowisko naturalne
Nie podrażnia i nie wysusza skóry rąk
Septilver OXO nie zawiera substancji łatwopalnych
Preparat ulega biodegradacji i rozkłada się na tlen i wodę, nie odkłada się na powierzchni
Substancja czynna wolno paruje przez co dłużej utrzymuje się na dezynfekowanej powierzchni, a jej opary nie są szkodliwe
Można go stosować w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ognia
Zawiera niskie, skuteczne stężenie substancji czynnej (Septilver OXO 1%, a alkohol 62-70%)
OXO3

Warunki przechowywania:

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach w pozycji pionowej. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca. Unikać skrajnych temperatur. Nie przechowywać razem z alkaliami, reduktorami i solami metali.

Sposób użycia:

Preparat bezpośrednio nanosić na powierzchnię metodą natrysku. Nadaje się do przeprowadzania procesu dezynfekcji przez nanoszenie na powierzchnię. Na duże powierzchnie i sprzęt nanieść preparat w takiej ilości, żeby pozostał wilgotny przez okres minimum 5 minut. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać po 5 minutach wodą pitną. Stosować na urządzenia elektryczne odłączone od zasilania.

Postępowanie z odpadami:

Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego preparatu rozcieńczyć wodą do stężenia 1% i odprowadzić do kanalizacji. Przepłukane dwukrotnie wodą zużyte opakowania przeznaczyć do recyklingu.

MENNICA-METALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000329418, NIP 6772325194, REGON 120886901
Kapitał zakładowy: 14 182 450,00 zł (pokryty w całości)
05-250 Radzymin, ul. Weteranów 157
tel. 22 763 99 01, mennicametale@bazaltholding.pl

Wykonawcą strony jest firma Visual Art