Skip to content

Dokumentacja

dotycząca produktów Septilver OXO

Septilver OXO

dokumentacja

KChOXO

Karta Charakterystyki
Septilver OXO

KChOXOMAX

Karta Charakterystyki
Septilver OXOMAX

Listeria – sprawozdanie z badań

Listeria – Sprawozdanie z badań

Opinia Instytutu Matki i Dziecka

Opinia Instytutu Matki i Dziecka

Raport PZH – Septilver OXO

Raport PZH – Septilver OXO

Sprawozdanie OXO – Mlekovita

Sprawozdanie OXO – Mlekovita

Świadectwo Jakości Zdrowotnej Septilver OXO

Świadectwo Jakości Zdrowotnej Septilver OXO

MENNICA-METALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000329418, NIP 6772325194, REGON 120886901
Kapitał zakładowy: 14 182 450,00 zł (pokryty w całości)
05-250 Radzymin, ul. Weteranów 157
tel. 22 763 99 01, mennicametale@bazaltholding.pl

Wykonawcą strony jest firma Visual Art